Όροι Ενοικίασης

Όροι Χρήσης για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων

Διαβάστε του γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις για την ενοικίαση αυτοκινήτου από την Athens Car Rental.

Άδεια οδήγησης: Η άδεια του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης.

Τρόπος Πληρωμής: Για κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται πάντα πιστωτική κάρτα, ως εγγύηση, ακόμα και αν ο ενοικιαστής εξοφλήσει την ενοικίαση με μετρητά.

Ηλικία οδηγού: Το κατώτατο όριο ηλικίας για ενοικίαση αυτοκινήτου είναι 23 ετών, το ανώτατο 72 ετών.

Τροχαίες Παραβάσεις: Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις τροχαίες παραβάσεις και πληρώνει τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Καθυστερημένες Αφίξεις: Σε περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση του οδηγού για την παραλαβή του αυτοκινήτου, η ARC εγγυάται την διαθεσιμότητά του για τις επόμενες 2 ώρες από την ώρα παραλαβής που αναγράφεται στην κράτηση. Μετά το πέρας των 2 ωρών το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μπορεί να παραχωρηθεί σε άλλο πελάτη. H ARC συνιστά στον ενοικιαστή να εισάγει αριθμό πτήσης κατά την δημιουργία της κράτησης. Εάν ο ενοικιαστής αργήσει η ARC θα εξυπηρετήσει όλες τις προγραμματισμένα καθυστερημένες πτήσεις. Σε περίπτωση που η καθυστερημένη άφιξη πραγματοποιηθεί εκτός ωρών εργασίας τότε θα υπάρξει η αντίστοιχη χρέωση όπως αναγράφεται στους όρους ενοικίασης.

Όριο Χιλιόμετρων: Όλες οι ενοικιάσεις 1-2 ημερών περιλαμβάνουν 200 χιλιόμετρα δωρεάν ανά ημέρα. Εάν ξεπεραστεί το συγκεκριμένο όριο τότε θα υπάρξει χρέωση για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο που θα πραγματοποιείται. Όλες οι ενοικιάσεις 3 ημερών και πάνω περιλαμβάνουν απεριόριστα χιλιόμετρα.

Ασφάλιση:

Κάλυψη προς Τρίτους/ασφάλιση αστικής ευθύνης

Τι καλύπτει;

Καλύπτει ασφαλιστικά θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαινόντων στο όχημα της ARC (εκτός του οδηγού του αυτοκινήτου της ARC) μέχρι των νόμιμων ορίων ανά θύμα καθώς και υλικές ζημιές τρίτων, μέχρι των νόμιμων ορίων ανά ατύχημα.

Τι δεν καλύπτει;

Ολική ή μερική κλοπή του αυτοκινήτου, Κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επάνω ή εντός του οχήματος της ARC, Θάνατο ή σωματικές βλάβες του οδηγού του οχήματος της ARC, Ζημιές στο όχημα της ARC.

To κόστος περιλαμβάνεται στην τιμή.

Για πλήρη ασφάλεια επικοινωνήστε πριν την κράτηση με την ARC.

Προϊόντα και Υπηρεσίες ARC

Παραδόσεις εκτός ωρών εργασίας: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων εκτός ωρών εργασίας γίνονται, κατόπιν συνεννόησης κατά την κράτηση και η χρέωση είναι €23, πλέον ΦΠΑ.

Επιπλέον οδηγός: Δεν υπάρχει χρέωση για χρήση του αυτοκινήτου από επιπλέον οδηγούς, αν δηλωθούν κατά την παράδοση.

Παιδικά καθίσματα: Παιδικά καθίσματα για χρήση των ενοικιαστών είναι διαθέσιμα, κατόπιν συνεννόησης κατά την κράτηση. Η χρέωση είναι κατόπιν συνεννόησης.

Σύστημα δορυφορικής πλοήγησης (GPS): Το GPS για χρήση των ενοικιαστών είναι διαθέσιμο, κατόπιν συνεννόησης κατά την κράτηση. Η χρέωση είναι κατόπιν συμφωνίας.

Αλυσίδες χιονιού: Αλυσίδες χιονιού για χρήση των ενοικιαστών είναι διαθέσιμες, κατόπιν συνεννόησης κατά την κράτηση.

Χρέωση ακυρωτικών για την μη παραλαβή αυτοκινήτου: Σε περίπτωση που ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο, τότε θα υπάρξει χρέωση ακυρωτικών, η οποία αντιστοιχεί στο 100% της κράτησης.

Διαχειριστικά Έξοδα Φακέλου: Σε περίπτωση ζημιάς του αυτοκινήτου της ARC ή τρίτου αυτοκινήτου ή προστίμου από τροχαία παράβαση, υπάρχει η επιπλέον χρέωση των €100, πλέον ΦΠΑ, για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων που θα καταβάλλεται από τον οδηγό, ανεξάρτητα υπαιτιότητας του και δεν θα επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Πολιτική Καυσίμων ARC

Το όχημα επιστρέφεται όπως παραλήφθηκε.

Υποχρεώσεις μισθωτή: O μισθωτής υποχρεούται να εφοδιάσει το όχημα με κατάλληλο καύσιμο ευθυνόμενος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από ακατάλληλο καύσιμο, όπως επίσης να ελέγχει τη στάθμη λαδιού και υγρών του κινητήρα. Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ΚΟΚ. Να φροντίζει για την καλή κατάσταση του οχήματος. Να χρησιμοποιεί το όχημα για την καθορισμένη χρήση του. Να μην μισθώνει ή παραχωρεί σε τρίτα πρόσωπα το όχημα. Να ειδοποιήσει άμεσα τον εκμισθωτή για οποιαδήποτε βλάβη, πρόβλημα ή ατύχημα.

Scroll to Top